KVC Jong Lede promoveert naar de 3de Amateurliga          

maatjes- en oesterfestijn op zaterdag 18 juni, kaarten bij de bestuursleden