Ga door naar de website-inhoud

Officiële website KVC Jong Lede - 4de Nationale A

Ongevallen

Medische begeleiding en opvolging van spelers:

Bij kwetsuur moeten spelers zich wenden tot de administratief coördinator E. VAN HAUWERMEIREN om ongevallenformulier te verkrijgen.

Ongevallenformulier dient ingevuld te worden of door clubdokter Holvoet Jan of door een andere dokter.

Revalidatie kan men steeds doen bij aangestelde kine-club, maar men kan ook uiteraard gebruik maken van eigen kine Vincent Verbeken.

Na herstel MOET het bewijs van dokter van herstel terug overhandigd worden aan E. VAN HAUWERMEIREN, waarna deze de TVJO opdracht zal geven dat desbetreffende speler terug mag trainen en spelen.

ZONDER BEWIJS VAN HERSTEL KAN MEN NIET TRAINEN NOCH SPELEN.

EHBO-verantwoordelijke is steeds aanwezig op de club.

 

Document ongevalsaangifte: ongevalsaangifte