Ga door naar de website-inhoud

Officiële website KVC Jong Lede - 4de Nationale A

Teamtactics

PDF : Teamtactics B+ B- (2)

Teamtactics : B+ &   B-

U7 tot U9: Duiveltjes 6 tot 8 jaar

Voetbaltechnische/tactische vorming :

Op een speelse manier kunnen omgaan met dribbelen, drijven, kappen, draaien, passen,

trappen en inwerpen. Bij balbezit van de eigen ploeg het veld groot maken (groot

vliegtuig), bij balbezit tegenstander wordt het veld klein gehouden (klein vliegtuig). Het

leren spelen in ruitvorm ( vliegtuigje ) en het aanleren van benaming bij U7 en

positienummers bij U8 en U9. Keeper = 1 / Staart = 3 / Rechtervleugel = 7 / linkervleugel

= 11 / Piloot = 9

 

Individuele aandachtspunten -> Basics :

 • Bij balbezit : B+
  •  Leiden en dribbelen
  •  Korte passing
  •  Controle op lage bal
  •  Doelpoging tot 10 meter (dichtbij)
  •  Doelpoging op lage voorzet
  •  Vrij en ingedraaid staan
  •  Vrijlopen : aanspeelbaar zijn door vrije ruimte te zoeken
  •  Inworp
 • Bij balverlies : B-
  •  Druk zetten, duel of remmend wijken
  •  Opstelling tussen tegenspeler en doel
  •  Korte dekking op korte pass
  •  Interceptie of afweren van korte pas

 

Ploeggerichte aandachtspunten -> Teamtactics :

 • Bij balbezit : B+
  •  Openen breed
  •  Openen diep
  •  Infiltratie met bal : leiden of dribbelen
  •  Een doelkans creëren via een individuele actie
  •  Zo snel mogelijk afwerken bij een werkelijke doelkans

 

 • Bij balverlies : B-
  •     Positieve pressing op de baldrager
  • Het duel nooit verliezen : zich nooit laten uitschakelen
  • Het duel proberen te winnen bij 100% zekerheid
  • Niet laten uitschakelen door een individuele actie in de waarheidszone
  • Doelpoging afblokken

 

U10-U11: Preminiemen 9 en 10 jaar

Voetbaltechnische vorming (basics) :

Belangrijk bij deze leeftijdsgroep is dat de basistechnieken op de juiste manier worden

aangeleerd : het dribbelen en leiden met de bal, het aannemen en afstoppen van de bal,

passen en trappen van de bal, koppen van de bal, het samenspel en het vrijlopen, het

aanspelen van de vrije man, verplaatsing van het spel.

 

Individuele aandachtspunten -> Basics :

 •  Bij balbezit : B+
  •  Halflange passing
  •  Controle op halfhoge bal
  •  Doelpoging vanop 15 à 20 meter (halfver)
  •  Doelpoging op halfhoge voorzet
  •  Vrijlopen om zelf aanspeelbaar te zijn
  •  Steunen
  •  Corner + indirecte vrije trap

 

 • Bij balverlies : B-
  •   Speelhoeken afsluiten
  •  Korte dekking op halflange pass
  •  Interceptie of afweren halflange pass
  •  Corner + indirecte vrije trap

 

Voetbaltactische vorming (teamtactics) :

Op deze leeftijd gaan we het inzicht en het herkennen van de spelbedoelingen binnen de

zogenaamde basisvormen ontwikkelen. Bij balbezit van de eigen ploeg het veld groot

maken, bij balbezit tegenstander wordt het veld klein gehouden. Het leren spelen in

dubbele ruit, de positienummering en hun specifieke taken.

Het leren samenspelen wordt nu ook belangrijker waardoor volgende punten veel aandacht

krijgen :

 • Meevoetballende keeper
 • Opbouw van achteruit
 • Aanval via de flank
 • Druk op de tegenstrever
 • Geen vaste posities
 • Creativiteit, dribbelen kan en mag op elke positie

 

Ploeggerichte aandachtspunten -> Teamtactics :

 

 • Bij balbezit : B+
  •  Ruimte creëren voor zichzelf en het benutten ervan
  •  Geen ‘dom’ balverlies waardoor de tegenpartij een doelkans krijgt
  •  Een lijn overslaan bij passing diep (2de graad)
  •  Infiltratie op het juiste moment (bij ruimte)
  •  Infiltratie zonder bal : give en go
  •  Infiltratie met bal : geen kans op direct en gevaarlijk balverlies

 

 • Bij balverlies : B-
  •  Negatieve pressing op de baldrager
  •  Dekking door dichtste medespeler
  •  Een mee schuivende doelman (hoge positie)
  •  De bal recupereren door interceptie

 

 U12-U13: Miniemen 11 en 12 jaar

U15: Knapen 13 en 14 jaar

U17: Scholieren 15 en 16 jaar

 

Voetbaltechnische vorming :

U13 : Bij deze leeftijd moeten de basisvaardigheden herhaald worden met een meer

dynamische uitvoering. Het aanleren van nieuwe trap- en stoptechnieken is

noodzakelijk. De speler moet in deze periode leren om onder weerstand de bal

goed te verwerken. Het beheersen van de technische kennis ivm balbeheersing,

balaanname, passing, trappen op doel, dribbelen, leiden en passeerbeweging zijn

belangrijk.

U15 : Het verder beheersen van technische grondvormen met een grotere snelheid en

hoger tempo. Het aanleren van technische balvaardigheden vanuit de

wedstrijdsituaties (handelingssnelheid vergroten)

U17 : Het verbeteren van de technische elementen en het beheersen van de technische

Vaardigheden met hogere handelingssnelheid en weerstanden.

Individuele aandachtspunten  Basics :

U13 + U15 :

 

 • Bij balbezit : B+

 

 •  Lange passing
  •  Controle op hoge bal
  •      Doelpoging vanaf 20 meter (ver)
  •  Doelpoging op hoge voorzet
  •  Vrijlopen op een medespeler aanspeelbaar te maken
  •      Vrijlopen door diep in de vrije ruimte te lopen (buitenspel omzeilen)
  •  Directe vrije trap

 

 • Bij balverlies : B-
  •       Speelhoeken afsluiten
  •  Korte dekking geven op lange pass
  •  Interceptie of afweren lange pass
  •  Onderlinge dekking
  •      Jeugdbeleidsplan KFC Zwarte Leeuw Pagina 19
  •  Directe vrije trap

 

U17 : vervolmaking via individuele training (linietrainers)

 

 

Voetbal tactische vorming :

U13 : Belangrijk is het leren spelen in een dubbele ruit met het aanleren van de algemene tactische principes naar de 11-11. Tevens het aanleren van het begrip ‘zonevoetbal’ en het beheersen van verschillende posities binnen het elftal zowel bij balbezit als balverlies.

 

U15 : Op deze leeftijd gaan we de individuele tactiek uitbreiden, meer inzicht brengen in

de belangrijkste taken van linies en posities zowel bij balbezit als balverlies. In

deze leeftijdsfase gaat het om het verder ontwikkelen van het inzicht gekoppeld

aan de communicatie.

U17 : Het uitbreiden van tactische mogelijkheden en het verder ontwikkelen van denken

in taken van posities en linie. Het leren en uitdiepen van bewust gekozen

spelwijzen.

 

Ploeggerichte aandachtspunten  teamtactics :

 

U13+U15 :

 • Bij balbezit : B+
  •   Driehoekspel (juiste onderlinge afstanden)
  •  Ruimte creëren voor medespeler en het benutten ervan
  •  Zo snel mogelijk de bal nauwkeurig doorspelen
  •  Een zo hoog mogelijke balsnelheid ontwikkelen
  •  Subtiele eindpass in de diepte trappen
  •  Diepte induiken maar opgelet voor buitenspel
  •  Balrecuperatie : 1ste actie is dieptegericht
  •  Diep blijven spelen

 

 • Bij balverlies : B-
  •   Speelruimte verkleinen : sluiten (35m op 35m)
  •  Evenredige onderlinge afstanden
  •  Medium blok
  •  Centrale verdediger dichts bij het duel bepaalt buitenspellijn
  •  Geen kruisbeweging met naburige speler maken
  •  Het schuiven en het kantelen van het blok
  •  Een voorzet beletten
  •  Een eindpass in de diepte beletten : centrum afsluiten
  •  Onmiddellijk na balverlies druk zetten en dieptepass verhinderen

U17 :

 • Bij balbezit : B+
  •   Diagonale in & outing passing naar zwakke zone
  •  Een voorzet trappen die bruikbaar is voor doel
  •  Efficiënte bezetting : 1ste, 2de paal en 11m
  •  Strikte dekking ontvluchten : snel bewegen
  •  De verste spelers lopen zich vrij net voor de balrecuperatie (loshaken/uit blok)
  •  In blok spelen : enkelen infiltreren ( = in sprint)

 

 • Bij balverlies : B-
  •  Collectieve pressing bij kans op balrecuperatie
  •  Efficiënte bezetting : 1ste, 2de paal en 11m
  •  Kortere dekking in waarheidszone (split-vision)
  •  Geen systematische off-side door stap te zetten
  •  Een hoge compacte T-vorm (4 spelers + keeper)
  •  T-vorm : tegenaanval afremmen
  •  Niet T-vorm : zo snel mogelijk in blok terug