Sportieve cel

Sportieve cel KVC Jong Lede

 

Samenstelling:

 • 2 permanente leden: Arts Georges en De Ridder Kris
 • Hoofdverantwoordelijken: Arts Georges (sportief manager) en De Ridder Kris (TVJO)
 • 6 gemachtigde leden:
  • Arts Georges
  • De Ridder Kris
  • Creutz Roland
  • Coördinator onderbouw
  • Coördinator bovenbouw: Joos Hans
  • Van Buggenhout Jan (bestuurslid)
 • 1 adviserend lid: Van Limbergen Rudi (voorzitter)

Stemrecht enkel voor de zes gemachtigde leden. Bij gelijkheid van stemmen kan de voorzitter zijn voorkeurstem gebruiken en is deze bepalend.

Taken:

 • samenstelling van trainersstaf voor junioren en senioren
 • indelen, opvolgen en evalueren van de spelers, welke behoren tot leeftijden U19 en ouder
 • opvolgen, indelen en evalueren van de spelers U6 tot U17 behorten tot TVJO en coördinators
 • opstellen, coördineren en bewaken van het sportief beleid
 • formuleren en bewaken van de voetbalvisie van de club en het profiel van de hoofdtrainers (1e elftal en jeugdopleidingen).
 • samenstellen van spelerskern welke de visie van de club kan waarmaken en tot de financiële mogelijkeheden van de club behoort (toezien op de verhouding externe spelers / eigen jeugdspelers).
 • vastleggen van de financiële middelen welke nodig zijn om de specifieke doelstellingen te realiseren
 • toezicht houden op de mogelijkheid dat eigen jeugdspelers zich verder kunnen ontplooien tot volwaardige seniorspelers.

BESLUITVORMING:

De sportieve cel is samengesteld uit 7 leden met 2 permanente leden en 6 gemachtigde leden met nog 1 adviserend lid in hoedanigheid van hun huidige functie.

De sportieve cel vergadert steeds op samenroeping van één van de twee permanente leden. De 2 permanente leden hebben wekelijks bijeenkomst.

De hoofd(eind)verantwoordelijken (2 permanente leden) blijven in functie tenzij zij ontslagnemend zijn. De 6 gemachtigde leden hebben eindverantwoordelijkheden aangaande de samenstelling van de spelerskern en invulling van de sportieve functies. Zij komen in mate van node samen. Zij kunnen autonoom en zelfstandig beslissen.

 

 

PDF sportieve cel